امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

دوره آموزشی فن بیان

تاریخ ارسال : 10 مهر 96

پارک علم و فناوری با همکاری مرکز آموزش بازرگانی خوزستان برگزار می کند؛ 
«دوره آموزشی فن بیان»

زمان: ۱۳ و ۱۴ مهرماه

اطلاعات بیشتر:
۰۹۰۱۳۸۱۹۸۹۱
۰۶۱-۳۴۴۳۱۰۸۳

دومین رویداد بازی سازی موبایل گیم آپ

تاریخ ارسال : 25 تیر 96

وبسایت: http://gameup.paniz.net

زمان: ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه در آبادان
مکان: آبادان - خرمشهر

شماره دبیرخانه:  ۰۶۱۳۲۲۰۲۰۰۳