امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

جستجو


# آرم شرکت نام شرکت نام مدیر عامل تاریخ تاسیس
1 آبادگران اروند شیمی مهسا موسوی 1392/11/30 جزئیات بیشتر...
2 آذر فرتاک سورین دکتر مسعود نیکبخت 1395/08/18 جزئیات بیشتر...
3 ابتكار پايا سامانه قدرت الله ملك زاده 1386/12/19 جزئیات بیشتر...
4 اروند سامانه طراح مهدی بهرامی قلعه سفیدی 1393/06/05 جزئیات بیشتر...
5 انرژی پژوهان آریانا دکتر کاظم رنگزن 1393/05/15 جزئیات بیشتر...
6 اکسین گاز پمپ بیژن حیدری 1396/07/05 جزئیات بیشتر...
7 پارس پولاد آقایی پرویز آقایی گواری 1382/02/15 جزئیات بیشتر...
8 پترو پژوهان نامدار پارسيان بهنام سلطاني سولگاني 1389/05/23 جزئیات بیشتر...
9 پویا اندیشان صنعت فردا فوزیه جابری - جزئیات بیشتر...
10 تابان صنعت نخست امیر وثوق 1392/01/24 جزئیات بیشتر...