امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

جستجو


# آرم شرکت نام شرکت نام مدیر عامل تاریخ تاسیس
1 پیشگامان مدیریت آب مهراب عطیه سادات حسینی¬زاده - جزئیات بیشتر...
2 فروردین گان محسن بیات - جزئیات بیشتر...
3 هسته فناور بهاء الدین عالم زاده 1397/03/19 جزئیات بیشتر...
4 هسته فناور مجتبی رضایی - جزئیات بیشتر...
5 هسته فناور آرش مومنی - جزئیات بیشتر...
6 هسته فناور محمد علی کاملی فلاحیه - جزئیات بیشتر...
7 هسته فناور مصطفی نجف زاده - جزئیات بیشتر...
8 هسته فناور محمد صفیر زاده - جزئیات بیشتر...
9 هسته فناور مرکز کشاورزی جاسم تقی پور - جزئیات بیشتر...