امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

پرسش های متداول

منظور از ارزيابي و تأييد علمي اختراع چيست و مرجع قانوني آن كجاست؟ راهنمای لازم در این مورد را کجا می توان گرفت؟
منظور از ارزيابي و تأييد علمي اختراع جستجو و بررسي علمي سند اختراع توسط متخصصين مربوطه با استفاده از تجارب علمي، مشاوره ها و بانكهاي اطلاعاتي داخلي و خارجي است و طبق قانون اين ارزيابي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و از طريق مراكز علمي، تحقيقاتي كشور صورت مي گيرد.​