امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

پیوندهای مرتبط

سامانه کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان
 
نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 
سوالات متداول مرتبط با قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
 
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری