امروز جمعه 4 تیر 1400

حمایت از پایان نامه های کاربردی

تولیدات علمی دانشگاهی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته که حاصل به ثمر رسیدن بخشی از سیاست ها و برنامه های توسعه علمی کشور بوده است، ولی آنچه که می تواند این رشد را به توسعه پایدار منتهی کرده و موجب پویایی و اثربخشی بیشتر شود؛ به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای علمی و دانشگاهی است.

پیشرفت و توسعه پایدار یک سازمان دانش محور و افزایش اثربخشی فعالیت های آن، در گرو شناسایی نیاز های سازمانی در کنار ترویج دانایی محوری به منظور تحقق اهداف آن سازمان است. در این راستا پارک علم و فناوری استان خوزستان، به منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ی پنجم و ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی و با هدف جهت دهی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاهیان به سمت حل مشکلات حوزه فناوری و نوآوری، استفاده مناسب از ظرفیت دانش آموختگان مراکزعلمی و پژوهشی، بکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای علمی و دانشگاهی در راستای توسعه منطقه ای و ملی، اقدام به پیاده سازی طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه­های کشور نموده است. این طرح با استناد به برنامه ششم توسعه، راهبردهای کلان 3، 7، 11، 12 و 13 نقشه جامع علمی کشور، تدوین و پیاده سازی شده است.

 

فرم های مرتبط با حمایت از پایان نامه های کاربردی دانشگاهی
تماس با ما

  • تلفن ثابت : (061) 33363670 - 33330372
  • فکس : (061) 33362778
  • ایمیل : info[@]khstp.ir
  • انتقادات و شکایات (تماس مستقیم با مدیر حراست)

  • تلفن ثابت : (061) 33338335 - 124 داخلی
  • فکس : (061) 33366745
  • آدرس : اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات