امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری شهرستان باوی(دانشگاه رامین)

نام مدیر کانون: دکتر غنیان
تاریخ تاسیس: ۱۳۹۴/۱۱/۴
حوزه فعالیت: کشاورزی
آدرس: شهرستان باوی، شهر ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
شماره تماس: ۰۶۱۳۶۵۲۲۴۲۷
دورنگار: -
پست الکترونیک: KARAFARINI@RAMIN.AC.IR  MARYAMAMERI۱@YAHOO.COM
وبسایت: http://ramin.ac.ir/fa

 

فرم های مرتبط با کانون های نوآوری و شکوفایی